Cebu Beach Mactan

Cebu beach white coral sand:  Pandanon Island, Sandbar South or North

is-pan7242
is-pan7236
is-pan0019
is-pan0025
is-pan0015
is-pan0012

Island Information: Cebu, White Sand Beach and Sandbar picnic-Mactan Island

is-san2638
is-san2636
is-san2637
is-san8378
is-san9433